Spotkanie Sekcji Anatomii Chirurgicznej i Narządów Ruchu

Serdecznie zapraszamy na spotkanie sekcji Anatomii Chirugicznej i Narządu Ruchu.

Tematem spotkania będą Anatomiczne podstawy przeszczepiania wątroby.

Zapraszamy w środę 2 marca na godzinę 17.00